مشارکت‌ها

 

شرایط جهانی، ضرورت حضور در پروژه های درون و برون مرزی و رقابت با شرکت های بزرگ بین المللی ایجاب می کند مشارکت هایی از شرکت های بزرگ و بنام ایرانی تشکیل یابند تا با توانایی ها و مهارت خود به رقابت با شرکت های بزرگ و صاحب نام خارجی بپردازند.در این راستا برای ایجاد یک پتانسیل رقابتی در عرصه مشارکت در طرح های عمرانی  شرکت ناودیس راه اقدام به تشکیل مشارکت های متعدد با چندین شرکت مهندسین مشاور و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی نموده است از جمله:

 

شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه:

شر کت بین المللی نام آوران راه و ابنیه در سال 1385 تاسیس گردید .سهام داران شرکت عبارتند از: نام آوران مهندسی ، گروه مهندسی مشاور هراز راه ، شرکت ناودیس راه و شرکت راهسازی ایران

 

صلاحیت ها و عضویت در سازمان های تخصصی :

کسب صلاحیت پایه یک در رشته های زیر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

پایه یک پیمانکاری طرح و ساخت ( راه و ترابری – راهسازی ) EPC

پایه یک پیمانکاری طرح و ساخت ( راه و ترابری – حمل و نقل ریلی ) EPC

موفق به کسب گواهی نامه های سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001:2008 ، ISO14001:2004 و ISO18001:2007

عضویت در انجمن شرکت های ساختمانی

عضویت در انجمن شرکتهای راهسازی

عضویت در انجمن تونل ایران

 

 

شرکت مشارکت سهند آذر – ناودیس راه ( سانا ):

شرکت مشارکت سهند آذر – ناودیس راه ( سانا ) در قالب یک موسسه اقتصادی برای اجرای پروژه های عمرانی درداخل و خارج از کشور در سال 1388تاسیس گردید.سهامداران شرکت عبارتند از : شرکت پیمانکاری ناودیس راه و سهندآذر به همراه مهندسین مشاور ایمن راه و گاماسیاب

 

صلاحیت و عضویت در سازمان های تخصصی :

کسب صلاحیت پایه یک در رشته های زیر از معاونت برنامه ریزی ، نظارت راهبردی ریاست جمهوری

پایه یک پیمانکاری طرح و ساخت ( راه و ترابری – راهسازی )‌

پایه یک پیمانکاری طرح و ساخت ( آب – سدسازی  )

عضویت در انجمن شرکتهای ساختمانی

عضویت در انجمن تونل ایران

عضویت در انجمن بتن ایران