منشور سازمانی

 

این شرکت اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای الزامات استانداردهای بین المللی را به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده است و به پشتوانه یافته های علمی و تجربی در پروژه های ملی و بین الملی بر به کارگیری ابزار نوین مدیریت اعتقاد راسخ دارد و خود را متعهد به اجرای اثر بخش خط مشی فهرست شده زیر می‌داند:‌

 

  • رعایت منشور اخلاق حرفه ای و پاسخگوئی کامل به ضرورت های قراردادی و نیازهای کارفرمایان .
  • اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی مصوب و ارتقاء سطح کیفی در انجام تعهدات.
  • بهره گیری از استعدادها ، خلاقیت ها و نوآوری های کارکنان وافزایش سطح کارایی و بهره برداری آنها از طریق آموزش مستمر منابع انسانی 
  • بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات کارآمد و متناسب با نیاز پروژه ها و منطبق با فن آوری و استانداردهای روز داخلی و بین المللی .
  • پیشگیری از مخاطرات شغلی و تلاش در جهت حفظ سلامت کارکنان و سرمایه مشتریان.
  • رعایت قوانین و مقررات و پایش فاکتورهای زیست محیطی در حین اجرای پروژه ها به منظور حفاظت محیط زیست و پیشگیری از انواع آلودگی ها شامل آلودگی آب ، خاک و هوا .
  • نهادینه کردن اصول ایمنی در زمان اجرا و حین بهره برداری از پروژه ها با هدف به حداقل رسانیدن آسیب ها و زیان های احتمالی به استفاده کنندگان و حفظ منافع ملی.