پروژه‌ها

 

احداث راه دسترسی و خط لوله انتقال آب همدان از سد تالوار

احداث راه دسترسی سد داریان

احداث قطعه اول راه دسترسی به سد بختیاری

ساخت راه اصلی ازنا – شازند (قطعه 2)

احداث سیستم آب بر و ساختمان نیروگاه داریان

احداث قطعه 7-الف بزرگراه میاندوآب – کرمانشاه

زیرسازی قطعه 12 راه آهن بافق – مشهد

عملیات زیر سازی راه آهن نظامیه – میاندشت

نوسازی و بهسازی محور شاهرود – میاندشت

عملیات زیرسازی قطعه 5/ب راه‌آهن غرب کشور

احداث قطعات 1، 3 و کمربندی ابرکوه محور یزد - ابرکوه - سورمق

احداث بخشی از راه‌های جایگزین سد سردشت