جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث محور یزد –ابرکوه- سورمق (قطعات 1و 3و کمربندی ابرکوه)

 • کارفرما: وزارت راه و ترابری
 • سال شروع: 1383
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  3.900.000 متر مکعب خاکبرداری

  2.800.000 متر مکعب خاکریزی

  57.000 متر مکعب بتن ریزی

  500.000 تن آسفالت