جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: عملیات زیر سازی راه آهن نظامیه – میاندشت
 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور هراز راه
 • سال شروع: 1383
 • سال خاتمه: 1387
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1.200.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.130.000 متر مکعب خاکریزی

  31.000 متر مکعب بتن ریزی

  2.700 تن کار های فلزی