جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: احداث قطعه 7- الف بزرگراه میاندوآب-کرمانشاه+ پل ساتیله
 • کارفرما: وزارت راه و ترابری
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پاسیلو
 • سال شروع: 1386
 • سال خاتمه: 1392
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1.600.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.200.000 متر مکعب خاکریزی

  36.000 متر مکعب بتن ریزی

  230.000 تن آسفالت