جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث قطعه اول راه دسترسی به سد بختیاری

 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آبنیرو)
 • سال شروع: 1390
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  25 کیلومتر نوسازی

  20 کیلومتر بهسازی

  1.000.000 متر مکعب عملیات خاکی

  100 دستگاه آبرو

  100.000 تن آسفالت