جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث بخشی از راههای جایگزین سد سردشت

 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آبنیرو)
 • سال شروع: 1392
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1،544،000 متر مکعب عملیات خاکی

  916 متر طول حفاری شمع

  1.118 تن آرماتوربندی

  41.157 متر مکعب بتن ریزی

  1.128 تن کارهای فولادی سنگین

  34.000 تن آسفالت

  723 مترمربع احداث ساختمان مسکونی

  دارای یک دستگاه پل بزرگ به طول 378 متر و به ارتفاع 34 متر، عرشه از نوع تیر فلزی و تیرگزاری به روش پیش رانی می باشد.