جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

عملیات تکمیلی قطعه D منطقه یک آزادراه تهران - شمال

 • کارفرما: شرکت آزاد راه تهران- شمال
 • سال شروع: 1394
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  10،000 تن آرماتوربندی

  425،000 متر مربع قالب بندی

  350،000 مترمکعب بتن ریزی

  85،000 مترمکعب حفاری

  420،000مترمربع عایق ژئوممبراین

  735،000 مترمکعب عملیات خاکی

  تکمیل حفاری و اجرای لاینینگ بیش از 17کیلومتر تونل شامل تونل های شرقی،‌غربی، تونل سرویس تالون و دسترسی های ماشین رو و آدم رو