جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین - زنجان

 • کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • سال شروع: 1395
 • وضعیت: دردست اجرا
 • مشخصات کار:

  1.320.000 مترمکعب عملیات خاکی

  58.000 مترمربع قالب بندی

  18000 تن آرماتوربندی

  40.000 مترمکعب بتن ریزی

  172 دستگاه ابنیه فنی

  6.550 تن ریل

  136.000 مترمکعب بالاست

  90.400 قطعه تراورس

  35 دستگاه سوزن

  51 کیلومتر تامین و نصب کابل برق و فیبرنوری