جزئیات پروژه

Project Image
Project Image

آزادراه اصفهان- شیراز (قطعه یک)

 • کارفرما: شرکت راهسازی و عمران ایران
 • سال شروع: 1398
 • وضعیت: درحال انجام
 • مشخصات کار:

  2750 تن آرماتوربندی

  310.000 مترمکعب بتن ریزی

  372.1000 دسی متر مکعب اجرای درز

  79.000 دسی متر مکعب پر کردن درز با آیرولاستیک