جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث قطعه 2 محور ازنا –شازند

 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • سال شروع: 1374
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1.500.000 متر مکعب خاکبرداری

  1,200,000 متر مکعب خاکریزی

  23.000 متر مکعب بتن ریزی

  120.000 تن آسفالت