جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: احداث عوامل پروایی فرودگاه بین المللی لارستان
 • کارفرما: شرکت فرودگاه های کشور
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور ایمن راه
 • سال شروع: 1375
 • سال خاتمه:
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  احداث باند فرودگاه به عرض 45 متر باند و گریدینگ به عرض 60 متر و به طول 3/5 کیلومتر

  احداث 4 عدد تاکسیوی های فرودگاه به عرض 40 متر و طول 210 متر

  اجرای فنس پیرامونی و جاده های گشت زنی فرودگاه به طو ل 14 کیلومتر