جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث محور سیرجان کرمان(قطعه 4-الف)

 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • سال شروع: 1379
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1.430.000 متر مکعب خاکبرداری

  840.000 متر مکعب خاکریزی

  16.000 متر مکعب بتن ریزی

  70.000 تن آسفالت